Uporaba piškotkov
Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in potrebe analiz obiskov. Z nadaljnjim obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. - Več informacij
V redu
c

Pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri »USTVARJENA ZA ZMAGE!

1. Organizator nagradne igre:

 

Ta pravila določajo način prirejanja in organiziranja nagradne igre »Ustvarjena za zmage (v nadaljevanju nagradna igra), katere organizator je družba Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, matična številka: 2114011000 (v nadaljevanju organizator).

 

2. Namen nagradne igre:

 

Namen nagradne igre je nagrajevanje potrošnikov blagovne znamke Cockta in promocija blagovne znamke Cockta.

 

3. Trajanje nagradne igre:

 

Nagradna igra poteka od 20.1.2016 – 10.3.2016 do polnoči.

 

4. Nagrade in podelitev nagrad:

 

Nagrade:


50 X 2 VIP VSTOPNICI ZA SMUČARSKE SKOKE V PLANICI  (VSTOPNICA VELJA ZA 19.3.2016)

 

Na sedežu organizatorja bomo 11.3.2016 izvedli nagradno žrebanje, na katerem bomo izžrebali 50 sodelujočih, ki bodo prejeli nagrade.

 

VIP VSTOPNICE ZA SMUČARSKE SKOKE V PLANICI bodo dobitnikom poslane po pošti, najkasneje do 17.3.2016.

 

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel organizator nagradne igre. Navedeni bruto dohodek se všteva v letno davčno osnovo (t.j. pri odmeri dohodnine).

 

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino, lahko pa jih prenesejo na tretjo osebo.

 

Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani www.cockta.eu – najkasneje 3 dni po žrebanju.

 

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri:

 

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujete na dva načina:

na naslov Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, s pripisom “Cockta – Ustvarjena za zmage” pošljite 2 različni etikete Special Edition Cockta 1,5l. Etikete se razlikujejo po ikonici skakalca, ki se nahaja v krogcu na desni strain etikete.[PŠ1] 

 

Veljajo samo originalne etikete. Ne pozabite pripisati tudi svojih osebnih podatkov (Ime in priimek, Naslov, Poštna številka in kraj, Telefon in Lastnoročni podpis)

 brez nakupa lahko sodelujete tako, da na naslov Droga Kolinska, Živilska industrija, d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, s pripisom “Cockta – Ustvarjena za zmage” pošljete odgovor na vprašanje »Zakaj rad pijem Cockto?« (v pisemski ovojnici ali razglednici).

Sodelujejo lahko samo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Možno je večkratno sodelovanje. Šteje se, da sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri (pošiljanjem etiket ali pošiljanjem odgovora na zastavljeno vprašanje) v celoti sprejema in soglaša s pravili nagradne igre.

V žrebanju bodo upoštevane pošiljke, ki bodo na naslov organizatorja prispele do 11.3.2016.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri (tj. s pošiljateljem etiket oz. pošiljanjem odgovora na zastavljeno vprašanje) izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

 

6. Ostala pravila nagradne igre:

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali;
se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili.

V obeh primerih se žrebanje ponovi in se nagrada podeli naslednjemu izžrebanemu.

 

7. Potek žrebanja

Žrebanje bo na sedežu družbe izvedla 3-članska komisija, sestavljena iz treh zaposlenih pri organizatorju. Žrebanje ne bo javno. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju.

Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani cockta.eu in na spletni strani https://www.facebook.com/Cockta

Sodelujoči, ki prejme nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan posredovati podatek o svoji davčni številki. Nagrajenec je dolžan v roku 20 dni od prejema obvestila o nagradi organizatorju poslati davčno številko. S tem se nagrajenec strinja s prevzemom nagrade.

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Organizator bo od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Organizator lahko zahteva kopijo osebnega dokumenta in davčne številke z namenom, da zagotovi pravilnost podatkov.

 

8. Rezultati žrebanja

 

Končni izid nagradne igre in nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani organizatorja - www.cockta.eu. Šteje se, da se nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri strinja z javno objavo njegovega imena, priimka in kraja bivanja za potrebe nagradne igre.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak.

 

9. Sodelovanje v nagradni igri:

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Organizator bo uporabljal posredovane osebne podatke sodelujočih tudi za namene promocije družbe Droga Kolinska d.d., v skladu z določbami veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko sodelujoči v nagradni igri postavijo organizatorju po elektronski pošti kontaktcenterSI@atlanticgrupa.com

Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 7.1.2016 naprej in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani organizatorja - www.cockta.eu.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe oz. dopolnitve pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsaki spremembi oz. dopolnitvi pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri.

 

V Ljubljani, dne 7.1.2016

 

Organizator
Droga Kolinska d.d.