Uporaba piškotkov
Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in potrebe analiz obiskov. Z nadaljnjim obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. - Več informacij
V redu
c

Pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri »Cockta challenge«

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »Cockta challenge« (v nadaljevanju: Nagradna igra), katere organizator je Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, ID za DDV: SI88736172, matična številka: 2114011000 (v nadaljevanju: Organizator).

Za organizatorja bo nagradno igro izvajala družba Pristop, d. d., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana, matična številka: 2038943000, ID za DDV: 88078558 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka na območju Republike Slovenije. Nagradna igra se prične dne 17.02.2017 in traja do vključno 16.03.2017. Namen prirejanja nagradne igre je promocija blagovne znamke Cockta. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

2. POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18. let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani.

Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

Uporabniki sodelujejo tako, da si na svoj mobilni telefon naložijo aplikacijo Planica Ski Flying, ki je dostopna preko naslednje povezave: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.zaki.planica&hl=sl in https://itunes.apple.com/us/app/planica-ski-flying/id1053797516?mt=8.

Po prenosu aplikacije Ski Flying ima vsak sodelujoči uporabnik v posameznem turnirju na voljo 10 poizkusov s katerimi doseže skupno število točk. Po zaključenem določenem obdobju pozameznega turnirja 10 tekmovalcev z najvišjim številom točk prejme nagrade.

S prenosom aplikacije in sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradi igri in objavo njegovih podatkov na spletni stani www.cockta.eu/sl, kjer bodo objavljeni nagrajenci. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani Cockta.

 

Vsi sodelujoči bodo uvrščeni tudi v finalno žrebanje, ki bo izvedeno po zaključku vseh posameznih turnirjev, kjer se potegujejo za ekskluzivno enodnevno vstopnico za Planico 2017 z vodenim ogledom po prizorišču.

 

Morebitne stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre.

 

3. POTEK NAGRADNE IGRE

 

Nagradna igra poteka od 17. 2. do vključno 16. 3. 2017. V 28 dneh se bo odvilo 7 »Cockta challenge« turnirjev.

Turnirji bodo potekali v naslednjih časovnih obdobjih, po koncu vsakega posameznega turnirja bo 10 najboljših sodelujočih, ki bodo dosegli največje število točk, prejelo nagrade kot je določeno v 4. točki teh pravil:

 

 • turnir: 17.2.-20.2.2017
 • turnir: 21.2.-24.2.2017
 • turnir: 25.2.-28.2.2017
 • turnir 1.3.-4..3.2017
 • turnir: 5.3.-8.3.2017
 • turnir: 9.3.-12.3.2017
 • turnir: 13.3.-16.3.2017

 

4. NAGRADE:

 

Po koncu vsakega turnirja bodo nagrajenci z najdaljšimi skoki objavljeni na spletni strani www.cockta-challenge.si

 

Nagradni sklad v okviru nagradne igre »Cockta challenge«, je 92 nagrad, od tega 42 enodnevnih vstopnic za Planico 2017, 14 Cockta Hoodijev, 14 Cockta majic in 21 Cockta kap in ena ekskluzivna enodnevna vstopnica za Planico 2017 z vodenim ogledom po prizorišču.

 

Nagrade se bodo podelile na sledeči način:

 

Po zaključku vsakega posameznega turnirja 10 sodelujočih z največ točkami prejme:

 

 • 1. mesto               2 x enodnevna vstopnica za Planico
 • 2. mesto               2 x enodnevna vstopnica za Planico
 • 3. mesto               2 x enodnevna vstopnica za Planico
 • 4. mesto               Cockta hoodie
 • 5. mesto               Cockta hoodie
 • 6. mesto               Cockta majice
 • 7. mesto               Cockta majice
 • 8. mesto               Cockta kapa
 • 9. mesto               Cockta kapa
 • 10. mesto            Cockta kapa

 

Po zaključku vseh turnirjev izmed vseh sodelujočih en izžrebani prejme ekskluzivno enodnevno vstopnico za Planico 2017 z vodenim ogledom po prizorišču.

 

 

7. PREVZEM NAGRAD

 

Nagrado bo nagrajenec prejel po pošti ali po dogovoru možen osebni prevzem na sedežu podjetja Droga Kolinska, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana.

 

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence odvedel organizator nagradnega natečaja. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo  gredo v breme prejemnikov nagrad.

Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino, lahko pa jih prenesejo na tretjo osebo.

 

8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in izvajalec nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradnem natečaju, uporabita za potrebe tega nagradnega natečaja.

 

Organizator in izvajalec se zavezujeta, da bosta s posredovanimi podatki upravljala in jih varovala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oz. naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

 

9. PRAVICE IN OBVEZNOSTI

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

- nagrajenec ni oddal pravega elektronskega naslova,

- nagrajenec ni posredoval pravega domačega naslova,

- se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja,

- v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 

10. KONČNE DOLOČBE
 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Cockta (https://www.facebook.com/Cockta/?fref=ts).