Uporaba piškotkov
Spletno mesto uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in potrebe analiz obiskov. Z nadaljnjim obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. - Več informacij
V redu
c

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU

COCKTA VIP doživetje!


ORGANIZATOR

1. člen

Organizator nagradnega natečaja „COCKTA VIP doživetje“ je družba DROGA KOLINSKA, Živilska industrija, d.d., Ljubljana, Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI88736172, matična številka: 2114011000

(v nadaljevanju Organizator).

 

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNEGA NATEČAJA

2. člen

Namen nagradnega natečaja je promocija in pospeševanje prodaje blagovne znamke Cockta.

Nagradni natečaj se organizira in izvaja na celotnem področju Republike Slovenije, in sicer HoReCa področju (hoteli, restavracije, bari – v nadaljevanju gostinski obrati) od 9.02.2015 do 05.03.2015 do polnoči.

 

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU

3. člen

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila tega natečaja, objavljena na http://www.cockta.eu/sl/.

Nagradni natečaj poteka v gostinskih obratih na osnovi zbiranja zamaškov Cockta stekleničk. Zamaške zbirajo natakarji v gostinskem obratu. Zamaški Cockta stekleničk se zbirajo v za ta namen izdelanih škatlah Cockta. Prvih petnajst natakarjev/natakaric, ki bo v posameznem gostinskem obratu zbralo največ zamaškov Cockta stekleničk bo Organizator peljal na VIP doživetje v Planico.

Z zamaški je mogoče napolniti večje število Cockta škatel, ki jih je potrebno zapečatiti ter podpisati in datirati na mestu označenem na škatli. Naročilo novih in predaja napolnjenih škatel poteka preko prodajnega zastopnika, zaposlenega pri Organizatorju in odgovornega za zadevni gostinski obrat. Organizator bo po koncu nagradnega natečaja preštel koliko zamaškov je bilo zbranih s strani gostinskega obrata in gostinske obrate z največ zamaški Cockta stekleničk obvestil o osvojeni nagradi.

Vsako z zamaški napolnjeno škatlo, ki bo s strani gostinskega obrata predana za vključitev v nagradni natečaj je potrebno:

  1. Podpisati in datirati na za to označenem mestu na škatli;
  2. Na škatli napisati podatke natakarja: ime in priimek, telefonska številka ter ime in naslov gostinskega obrata, v katerem je zbiranje zamaškov potekalo;

(v nadaljevanju Prijava).

S Prijavo v nagradni natečaj sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s pravili natečaja in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila tega natečaja.

 

NAGRADNI SKLAD

4. člen

Nagradni sklad vsebuje:

- 15 x paket COCKTA VIP doživetje; posamezna vrednost  do 150 € z DDV

Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve.

 

IZBOR NAGRAJENCEV

5. člen

Po zaključku nagradnega natečaja, vendar najkasneje 15.03.2015, bodo razglašeni zmagovalci nagradnega natečaja, in sicer natakarji z najvišjim številom zbranih zamaškov Cocktinih stekleničk;

- 15 natakarjev z najvišjim številom zamaškov bo prejelo paket COCKTA VIP doživetje.

 

PREVZEM NAGRAD

6. člen

Imena nagrajencev bodo objavljena na internetni strani: https://www.facebook.com/#!/Cockta, s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo.

Nagrajenci bodo obveščeni o načinu prevzema nagrade preko spletne strani http://www.cockta.eu/sl/. Nagrajenec je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan dostaviti podatek o svoji davčni številki.

V kolikor dobitnik v določenem roku ne prevzame nagrade, ga Organizator pisno obvesti ter mu določi dodatni rok 3 dni za prevzem nagrade. V kolikor dobitnik tudi v dodatnem roku ne prevzame nagrade, se bo štelo, da se nagradi izrecno odpoveduje. S tem mu Organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do dobitnika. Nagrajenec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo Organizator predal nagrado zakonitemu zastopniku po predložitvi dokazil o sorodstvenem oziroma skrbniškem razmerju.

Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

 

ODGOVORNOST

7. člen

Organizator ne odgovarja za:

- kakršnekoli posledice, ki bi nastale kot posledica napačne uporabe ali zlorabe pogojev nagradnega natečaja s strani udeleženih v natečaju ali tretjih oseb;

- neželene posledice, ki so jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju;

- (ne)točnost podatkov, poslanih s strani udeležencev nagradnega natečaja.

 

VARSTVO PODATKOV

8. člen

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradnem natečaju Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradnem natečaju in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja Organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradnega natečaja. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

 

OSTALE DOLOČBE

9. člen

Pravila nagradnega natečaja bodo objavljena na http://www.cockta.eu/sl/.

Odločitev Organizatorja o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na nagradni natečaj in uporabo teh pravil je dokončna in zavezujoča za vse stranke.

Organizator si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni oz. dopolni pravila nagradnega natečaja. O vseh spremembah, dopolnitvah in novostih bo Organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani http://www.cockta.eu/sl/.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene škatle ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.

Nagradni natečaj se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradnega natečaja obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslove nagradnega natečaja, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 3.2.2015

Organizator:

Droga Kolinska d.d., Ljubljana